Start


Welkom op de website van de ChristenUnie in uw Waterschap

Algemene beschouwingen van de ChristenUnie, AB Wetterskip Fryslân, 29-09-2015

wetterskipfotodinsdag 06 oktober 2015 13:17 De ChristenUnie beschouwt water als startpunt van Gods schepping. De Bijbel zegt: “Van Hem is de zee, door Hem gemaakt en ook het droge, door Zijn handen gevormd.” De Schepper vertrouwde aan ons mensen het beheer over Zijn aarde toe. Goed rentmeesterschap en duurzaam waterbeheer lees verder

ChristenUnie wil praten over vertrekregeling oud directeur Hefpunt

hefpuntmaandag 08 juni 2015 13:36 De ChristenUnie in Wetterskip Fryslân wil de vertrekregeling van oud directeur Alfred Huitema van Hefpunt apart bespreken in de commissievergadering op 15 juni. Fractievoorzitter Rein Ferwerda doet daarom een verzoek dit punt aan de agenda toe te voegen. Reden is de commotie die is ontstaan nadat bekend werd dat Huitema met een riante afkoopsom wordt weggezonden. lees verder

Dankbaar voor het positieve resultaat van verkiezingen en formatie

P5150010dinsdag 28 april 2015 12:47 De ChristenUnie-Wetterskipsfractie is dankbaar met de positieve verkiezingsuitslag en het resultaat van de collegeonderhandelingen. De fractie is verdubbeld naar twee leden in het AB. Rein Ferwerda blijft fractievoorzitter. Kor Stelma is inmiddels in de vergadering van 21 april als tweede AB-lid beëdigd. Hij heeft de plaats ingenomen van Egbert Berenst, die is toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân. lees verder

Voor goed rentmeesterschap en verantwoord waterbeheer

IMG_0611dinsdag 27 januari 2015 09:40 Op 18 maart vinden er gecombineerde verkiezingen plaats voor Provinciale staten en het Algemene bestuur van Wetterskip Fryslân. Hieronder leest u een korte samenvatting van het ChristenUnieverkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân 2015-2019. lees verder

CU wil alle plannen voor gemaal in Fryslân afwegen

scheppingwoensdag 07 januari 2015 12:22 Al lange tijd spreekt Fryslân over de bouw van een gemaal om de waterveiligheid in Fryslân te waarborgen. Daarbij werd in eerste instantie vooral gefocused op een groot gemaal bij Lauwersoog. De laatste jaren passeren ook nieuwe plannen de revue. De ChristenUnie vindt dat al deze plannen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Daarvoor diende de fractie een amendement in tijdens de laatste vergadering van het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân. Het amendement kreeg voldoende steun. lees verder