Rein Ferwerda

 

VERSTANDIG, VEILIG EN DUURZAAM

"De Provinciale ChristenUnie Fryslân vroeg me bij de komende waterschapsverkiezingen in Friesland 'de kar te trekken'. Als oud-Statenlid en oud-gemeenteraadslid heb ik bestuurlijke ervaring. Maar wat heb ik met water? Als Fries mag ik wonen in de mooiste waterprovincie dichtbij de Waddenzee en het Lauwersmeer.

Voor alles ben ik voorstander van veilige dijken. Maar ook van daar waar mogelijk het water de ruimte te geven volgens de waterbeheerstrits: vasthouden, bergen en dan pas afvoeren. Daarvoor zijn al eeuwenlang waterschappen nodig. De ChristenUnie erkent dat de aarde van God is en ook het water het werk van Zijn hand. Verstandig, veilig en duurzaam waterbeheer is onderdeel van goed rentmeesterschap.

In een tijd van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling door gas- en zoutwinning- zie ik voor Wetterskip Fryslân als prioriteit de bouw van een nieuw supergemaal bij Lauwersoog, uiterlijk in 2015. Dit naast innovatieve maatregelen voor kustbescherming."

Rein Ferwerda
Lijsttrekker

Tijdens de ledenvergadering op 11 juni hield Rein Ferwerda een Powerpointpresentatie over de waterschapschapsverkiezingen. Benieuwd? Download het dan hier!