nieuwsflits zomer

hannds.jpegmaandag 15 juli 2019 21:02

nieuwsupdate van de ChristenUnie Wetterskip

Nieuws update

1geachte lezers,
Afgelopen half jaar is een roerige tijd geweest en afgelopen dinsdag is het laatste AB-vergadering geweest voor het zomerreces. Voor velen is de zomervakantie begonnen en daarom is er nu tijd voor een korte terugblik.

Verkiezingen en coalitievorming.

Wij hebben met de verkiezingen in maart zo’n 1200 stemmen meer gekregen. Desondanks hebben we maar een zetel. Dit was een teleurstelling voor ons want we konden onze tweede zetel niet behouden.
Direct daarna begon het spel voor de vorming van de coalitie.
Na vele gesprekken is een coalitie tot stand gekomen van CDA, VVD, CU, LLB, “geborgd bedrijven” en “geborgd ongebouwd”. Zes DB-leden voor deze zes partijen is te veel. Daarom is er een combi gemaakt tussen CDA/CU, VVD/geborgd ongebouwd. We stellen wel nadrukkelijk dat de fracties van CU en CDA niet samen zijn! We delen een DB lid.
We zijn in mei van start gegaan en het moet wel even wennen. De dynamiek is anders, maar wel goed.

Inhoud

Vrij direct komen er grote onderwerpen op ons af zoals het op orde brengen van de financiën.
De afgelopen jaren is bewust ingeteerd op de reserves om belangrijke eenmalige uitgaven te kunnen doen en om tekorten op projecten weg te kunnen werken. Wij streven naar een begrotingsevenwicht en nemen daarom verantwoorde maatregelen.
Klimaat speelt ook een grote rol waarvoor enerzijds de dijken moeten worden verhoogd vanwege de zeespiegelstijging en anderzijds speelt de droogte met momenten van veel regen in een kort moment een belangrijke rol.
De biodiversiteit lijkt steeds verder te verslechteren, ondanks allerlei maatregelen. Wij willen als christen zorg dragen voor de schepping en is dit een continue zorgpunt.

Tot slot.

Als laatste moeten we samen met de andere partijen opzoek naar een nieuwe dijkgraaf omdat de huidige dijkgraaf, de heer Erkelens, aangegeven heeft graag per 1 januari 2020 te willen stoppen.

Wij vragen u dan ook om gebed, voor wijsheid en soms wat geluk!

De warme groeten van

Egbert Berendst
Dirk-Jan Kuiken
Klaas Antuma

« Terug

Reacties op 'nieuwsflits zomer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.