Dankbaar voor het positieve resultaat van verkiezingen en formatie

P5150010dinsdag 28 april 2015 12:47

De ChristenUnie-Wetterskipsfractie is dankbaar met de positieve verkiezingsuitslag en het resultaat van de collegeonderhandelingen. De fractie is verdubbeld naar twee leden in het AB. Rein Ferwerda blijft fractievoorzitter. Kor Stelma is inmiddels in de vergadering van 21 april als tweede AB-lid beëdigd. Hij heeft de plaats ingenomen van Egbert Berenst, die is toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

Bepalend voor de keuze van de ChristenUnie als vierde coalitiepartner naast CDA, Water Natuurlijk en Geborgd ongebouwd waren een drietal factoren: een constructieve opstelling van de vorige ChristenUniefractie tijdens de afgelopen bestuursperiode, een actief-positieve houding ten opzichte van de zelfstandige positie van de waterschappen en een evenwichtige inbreng ten aanzien van de functiebediening aan landbouw, natuur en stedelijk gebied.

Egbert neemt de volgende portefeuilles onder zijn hoede: Waterketen en zuivering afvalwater, Watersysteembeheer stedelijk gebied. Waterschapsbreed: handhaving, duurzaamheid en innovatie. Relatieverantwoordelijk voor Gebied Noordoost en Groninger Westerkwartier en 4e loco-dijkgraaf.

« Terug