Kandidatenlijst

De kandidatenlijst voor de verkiezingen 2023:

 1. Egbert Berenst, Drachten
 2. Gert Schouwstra, Sneek
 3. Henk Minkes, Burdaard
 4. Dirk-Jan Kuiken, Leeuwarden
 5. Bernita Hakvoort, Blessum
 6. Jack Kazimier, Veenklooster
 7. Diderick Niehof, Leeuwarden
 8. Tiny de Boer Rottine, Balk
 9. Hendrik de Jong, Dokkum
 10. Sieb Bandsma, Koudum
 11. Tienke Stellingwerf, Drachten
 12. Geartsje Horjus-Vos, Sneek