Kandidatenlijst

kandidatenlijst

Op de ALV van 29 november is de definitieve kandidatenlijst vastgesteld, te weten:

 1. Egbert Berenst, Drachten
 2. Dirk-Jan Kuiken, Leeuwarden
 3. Klaas Antuma, Buitenpost
 4. Bernita Hakvoort, Blessum
 5. Hans van Reenen, Jirnsum
 6. Douwe van Oosten, Buitenpost
 7. Hetty Andringa, Stiens
 8. Hayo Douwstra, Leeuwarden
 9. Auke Rienstra, Gauw
 10. Jantsje de Jong, Oudega (Smallingerland)
 11. Gert Schouwstra, Sneek