Klaas Antuma

Over Klaas

Droge voeten en verantwoord omgaan met de schepping zijn zaken waar we allemaal belang bij hebben. Daarom ben ook ik gemotiveerd om mij in te zetten voor het Wetterskip.
In de jaren hiervoor was ik wethouder van de gemeente Achtkarspelen. Daar heb ik kennis gemaakt met het openbaar bestuur. Ik zet mijn kennis en ervaring nu graag in op provinciaal niveau voor het Wetterskip.
Als christen is mijn keuze al heel vroeg op de ChristenUnie gevallen. Bij deze partij is oog voor de gebrokenheid van de wereld, maar ook oog voor het verantwoord omgaan met de schepping. Micha 6:8 ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is………niets anders dan recht te doen’, is voor mij de bron van mijn motivatie om in deze wereld aan de slag te gaan.
Er zijn twee zaken die ik mij voorneem in de functie van AB-lid van het Wetterskip. In de eerste plaats is het voor mij een uitdaging om te luisteren naar de burgers van onze provincie. In de tweede plaats leg ik graag uit waarom leden van het Algemeen Bestuur van het Wetterskip bepaalde keuzes maken.
Mijn voorkeur gaat uit naar zaken die met de recreatie te maken hebben, want Friesland heeft op dat gebied een naam hoog te houden.