Standpunten

Wetterskip FRYSLÂN

Durf te veranderen, voor een waardevol waterrijk Fryslân

Het ChristenUnie-programma voor de waterschapsverkiezingen, dat op 18 januari werd vastgesteld, zet in op sterke dijken, goede waterbergingsmogelijkheden en innovaties zoals de ontwikkeling van bio-plastic uit slibbacteriën. Voor innovatie moet geld beschikbaar blijven. Een urgent vraagstuk is de aanpak van het Friese veenweidegebied. Lijsttrekker Egbert Berenst: “Dit vraagstuk moet worden opgelost, zowel vanwege het watersysteem als de terugdringing van CO2. Dit lukt alleen door intensief samen te werken met de boeren die van de veenweide afhankelijk zijn. Er zijn geen standaard oplossingen; rijk, provincie en waterschap moeten per veentype een oplossing zoeken.” Verder wil de ChristenUnie dat burgers zelf de kwaliteit van zwemwater kunnen controleren. De door het Wetterskip ontwikkelde ‘e-coli dipstick’ moet daarom in de zomer van 2019 gratis beschikbaar worden gesteld.