Wij zijn water

Nederland is een waterland. Onze gemeenschappelijke identiteit heeft in alles met water te maken en verbindt ons. We drinken water, we drijven handel op het water, we verbouwen ons voedsel met water, we beschermen ons tegen het water, we genieten van water en van natuur, we recreëren bij en op het water. Water is van en voor iedereen: wij zijn water!

En dat zijn wij al heel lang. Al vanaf de Middeleeuwen werken we in Nederland samen om met water te leven. Met elkaar én voor elkaar hebben we polders drooggelegd en steeds veiligere dijken gebouwd. Samen gingen we ook toezien op de kwaliteit van het water. Dit doen we tot op de dag van vandaag in de 26 waterschappen die Nederland rijk is.

Tussen 13 en 25 november 2008 zullen in alle waterschappen nieuwe algemene besturen worden gekozen. U bepaalt dan mee wie in het bestuur van de waterschappen mag meepraten en mag meebeslissen over ons water.

Voor het eerst zijn de waterschapsverkiezingen in alle waterschappen tegelijk. En voor het eerst doen er ook politieke partijen mee, waaronder de ChristenUnie.

De ChristenUnie redeneert vanuit het uitgangspunt dat we niet de eigenaar van deze wereld zijn en dat we verantwoording willen af te leggen over ons handelen. Dit geldt ook voor het werk dat de waterschappen doen. De ChristenUnie ziet hierin de volgende opdracht:

Waterschappen dienen de samenleving en voeren daarom een verstandig waterbeheer waarbij ze de kosten, baten en lasten rechtvaardig verdelen. Ze leggen als goed rentmeester verantwoording af over het gevoerde beheer.